Portfolio Office

As a Service

Tag kontrol med porteføljen

Hvor projektledelse og programstyring handler om at levere besluttede initiativer ”rigtigt”, så handler porteføljestyring om at sikre, at virksomheden vælger de ”rigtige” initiativer, og at der løbende er ledelsesmæssig kontrol med eksekveringen. BaseLines tilbyder at fungere som dit ”portefølje-kontor-i-skyen”. Vores services bygger på principper, processer og metoder fra MOP-metoden (Management of Portfolios), og på at jeres virksomheds projekter og programmer med aftalt frekvens leverer information i faste, veldefinerede formater til os. På baggrund af informationen udarbejder og vedligeholder BaseLines

  • Virksomhedens porteføljeplan, som godkendes/baselines én gang om året, og som løbende udvikles efterhånden som nye initiativer kommer til, og andre afsluttes. De projekter og programmer, der indgår i porteføljen, er kategoriseret på en måde, der giver mening for din virksomhed

  • Prioriteringsoplæg, der tager udgangspunkt i en aftalt prioriteringsmodel, og som løbende sikrer, at porteføljen hele tiden indeholder de initiativer, som virksomheden mener er vigtigst

  • Portefølje dashboard rapport, der indeholder performance-indikatorer for, hvor effektivt porteføljen eksekveres, og bl.a. indeholder indikatorer for risikoen på porteføljeniveau og for afhængighederne mellem porteføljens projekter og programmer.