Enterprise Arkitektur

As a Service

Kend dit udgangspunkt
– as-is modeller

Ofte bruger nystartede projekter lang tid på at få luft under vingerne, fordi der først skal bruges tid på at analysere virkeligheden rundt om projektet. Hvordan ser forretningsprocesserne ud, og hvordan anvendes virksomhedens applikationer? Hvor er de kritiske dataobjekter, hvordan anvender applikationerne IT-infrastrukturen osv., osv.

BaseLines bygger en visuel model af din virksomhed baseret på visualiseringssproget ArchiMate. Modellen viser din virksomheds forretningsprocesser og IT-landskab, og vedligeholdes løbende, så den hele tiden giver et aktuelt og realistisk billede af, hvordan virksomheden ser ud. Modellen kan bruges som reference – som baseline – af alle virksomhedens projekter, sådan at projekterne hurtigere får ”vejgreb”. Det sparer din virksomhed både tid og penge på.


Sæt strøm til din strategi
–to-be modeller

I mange virksomheder beskriver forretningsstrategien kun i meget overordnede vendinger de ændringer, som virksomhedens ledelse mener, der skal gennemføres i strategiperioden.

Ved hjælp af visualiseringssproget Archimate kan BaseLines hjælpe din virksomhed med at konkretisere, hvordan din strategi påvirker konkrete ”lag” i din virksomhed. Hvilke processer skal tilpasses eller helt fjernes, hvilke nye applikationer er der behov for, og hvad med IT-infrastrukturen? Med en ”to-be-model” af din virksomheds fremtidige arkitektur får du et stærkt kommunikations- og dialogværktøj, der også kan bruges til at vise, hvordan strategien kan realiseres gennem konkrete projekter og programmer. Dermed får du også et solidt fundament for din virksomheds porteføljestyring. To-be-modellen opdateres, når strategien fornys.

Kører din virksomhed programmer efter MSP-metoden kan BaseLines ved brug af Archimate-sproget modellere og vedligeholde programmets ”Blueprint”, og bl.a. grafisk vise, præcist hvordan hver af programmets trancher bidrager til programmets samlede transformation.